fbpx

0

Aafiya Life

Terma & Syarat Penyertaan Program Aafiya Life

DENGAN MEMBUAT PEMBAYARAN YURAN PROGRAM YANG DITAWARKAN DI LAMAN WEB  INI ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT OLEH TERMA DAN SYARAT DI BAWAH:

  1. Aafiya Life adalah jenama oleh Ruang Mekar Sdn Bhd. Dalam terma dan syarat  ini Ruang Mekar Sdn Bhd dikenali sebagai “Syarikat” dan Program -program yang dijalankan oleh Aafiya Life dikenali sebagai “Program”
  2. Orang yang mendaftar dalam Program ini dikenali sebagai “Peserta”
  3. Syarikat berhak untuk menangguhkan atau membatalkan program sekiranya bilangan peserta tidak memenuhi bilangan minimum untuk dimulakan. Jumlah minimum akan ditentukan oleh Syarikat dari semasa ke semasa. Sekiranya Program dibatalkan, bayaran balik sepenuhnya akan diberikan.
  4. Syarikat berhak untuk menjadualkan semula atau menangguhkan aktiviti dan / atau mengganti pelatih dan / atau pemberian bonus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap sesi yang ditangguhkan akan diganti dengan sewajarnya dan dikemas kini kepada Peserta.
  5. Peserta dinasihatkan untuk berunding dengan profesional kesihatan dan perubatan mereka sebelum memulakan sebarang Program.
  6. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kecelakaan atau kecederaan kepada Peserta sepanjang keseluruhan program. Peserta dengan ini, melepaskan Syarikat, dari segala dan semua liabiliti, tuntutan, atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Program.
  7. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kecelakaan atau kecederaan kepada Peserta sepanjang keseluruhan program. Peserta dengan ini, melepaskan Syarikat, dari segala dan semua liabiliti, tuntutan, atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Program.
  8. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kecelakaan atau kecederaan kepada Peserta sepanjang keseluruhan program. Peserta dengan ini, melepaskan Syarikat, dari segala dan semua liabiliti, tuntutan, atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Program.
  9. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kecelakaan atau kecederaan kepada Peserta sepanjang keseluruhan program. Peserta dengan ini, melepaskan Syarikat, dari segala dan semua liabiliti, tuntutan, atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Program.
  10. Sebarang aktiviti yang dilakukan dalam program ini akan diambil sebagai testimoni Program.  Ini juga bermaksud  Syarikat  boleh  menggunakan informasi /gambar yang diberikan secara penuh atau sebahagian untuk tujuan promosi di mana-mana tempat / kaedah yang difikirkan sesuai oleh Syarikat

​​PENAFIAN :  Program Aafiya Life  bukan perubatan; ia tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, merawat atau menyembuhkan penyakit atau keadaan perubatan. Program direka khas untuk individu bagi mendapatkan bimbingan dan pengetahuan untuk mencapai target peserta melalui pemakanan. Program Aafiya Life tidak sesuai untuk wanita hamil atau yang sedang menyusu.